KLJ Algemeen

KLJ staat voor Katholieke Landelijke Jeugd!

Katholiek omdat het ontstaan is uit katholieke traditie;

Landelijk omdat de overgrote merendeel van de afdelingen gevestigd is op de ‘boerenbuiten’ en

Jeugd omdat we werken met 6-jarigen tot +20-jarigen!

Er zijn meer dan 300 afdelingen waarin ruim 27000 leden regelmatig bij elkaar komen. Daarmee is KLJ één van de grootste jeugdbewegingen! Zelfs meer dan 3000 bestuursleden zetten zich dagelijks in om de KLJ-afdelingen staande te houden.

KLJ Achterbroek

In wat volgt stellen we graag onze eigen afdeling voor.

KLJ Achterbroek is opgericht in 1927 en bestaat dit jaar dus reeds 92 jaar! KLJ Achterbroek heeft in die tijd de kaap van 100 leden overschreden en is daar heel fier op! We zijn echter nóg fierder op het feit dat we haast elk weekend ook heel veel leden zien afzakken naar onze activiteiten! Daarom een vraagje aan de ouders:

“Verveelt uw dochter of zoon zich tijdens het weekend of wil uw kind leeftijdsgenoten leren kennen?”

Wij geven u de oplossing:

“KLJ Achterbroek!”

Leest u dus gerust verder en ontdek hoe KLJ Achterbroek in elkaar zit en wat we allemaal in petto hebben om uw kind mee te amuseren!

Leeftijdsgroepen

Bij KLJ Achterbroek werken we met 5 leeftijdsgroepen. In onderstaand schema ontdekt u tot welke leeftijdsgroep uw kind dit jaar hoort.

6 – 9 jaar: Bengeltjes (geboren in 2010 – 2011 – 2012)
9 – 12 jaar: Springbonen (geboren in 2007 – 2008 – 2009)
12 – 16 jaar: Kleppers (geboren in 2003 – 2004 – 2005 – 2006)
+ 16 jaar: Beiren (geboren in 2003 en vroeger)
Degenen die geboren zijn in 2003 behoren tot de Kleppers en de Beiren. Zij mogen dus naar de activiteiten komen van de Kleppers én de Beiren.
+ 20 jaar: Jagers (vanaf het moment dat je 20 jaar wordt)

groepsfoto

Activiteiten

We organiseren voor elke leeftijdsgroep 2 activiteiten per maand. De activiteiten worden aangekondigd op het maandblad dat naar eigen keuze

Een greep uit onze activiteiten van vorig werkjaar:

KLJ en verzekering

Uw kind is verzekerd voor elke activiteit die onder begeleiding van KLJ wordt uitgevoerd. Alle KLJ-afdelingen zijn verzekerd bij KBC-verzekeringen.

Bij een ernstig ongeval (breuk, zware verstuiking, hospitalisatie, ...) worden onmiddellijk verzekeringspapieren door KLJ ingevuld en aan de ouders van het betrokken kind overhandigd.

Indien het om een klein letsel (schram, schaafwonde, lichte kneuzing, ..) gaat, zullen er niet onmiddellijk papieren worden ingevuld. Indien er een doktersbezoek volgt en u alsnog verzekeringspapieren wil, is dit in geen geval een probleem. Gelieve dit zo snel mogelijk te melden want anders kan de aangifte geweigerd worden door de verzekeringsmakelaar.

U dient zelf de verzekeringspapieren in en alle nodige documenten zullen bij u thuis aankomen.

KLJ en attest voor kinderopvang

Vanaf het aanslagjaar 2006 zijn een aantal onkosten voor uw zoon/dochter, die jonger dan 12 jaar is, fiscaal aftrekbaar. Dit geldt na volgende voorwaarden:

U krijgt van KLJ-Achterbroek een attest dat u bij uw belastingaangifte moet toevoegen. De gegevens op dit attest moet u onder de rubriek 'Kinderopvang' invullen.

U krijgt niet voor elke betalende activiteit een attest. KLJ-Achterbroek houdt zelf bij wanneer uw kind aanwezig was op een activiteit. U krijgt een attest per schoolvakantie voor de gewone activiteiten. Voor het kamp en een weekend wordt een apart attest afgeleverd.

Lidgeld

Jaarlijks bedraagt het lidgeld 22 euro per kind. Het 2e, 3e... kind in hetzelfde gezin betaalt 11 euro.

Het volledige bedrag wordt doorgestort naar KLJ-nationaal. Het wordt gebruikt voor de verzekering, voor het tijdschrift dat u ontvangt, om administratief en pedagogisch personeel te vergoeden… Een klein deel gaat als solidariteitsbijdrage naar trias.

Terugbetaling CM

Als lid van KLJ kan je tot 20 euro van het inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen door CM. Wie meegaat op kamp, heeft ook recht op een tegemoetkoming. Meer info kan je vinden op de website van CM.

Leefregels

Technologie

We leven in een tijd waarin technologie alom vertegenwoordigd is. Toch vinden we dat kinderen en jongeren hun gsm, mp3, Ipod en andere technologische snufjes enkele uurtjes per week aan de kant moeten kunnen leggen om te ravotten, zich uit te leven en zich te amuseren zonder deze zaken. Daarom verbieden wij het gebruik van gsm, mp3 e.a. op KLJ-activiteiten voor jongeren onder 16 jaar. Indien wij het gebruik hiervan toch opmerken, zal de leiding het toestel bijhouden tot het einde van de activiteit. In speciale omstandigheden mag uw kind zijn/haar gsm steeds aan de leiding geven, zodat wij ervoor zullen zorgen.

Alcohol

Het gebruik van alcohol is ten strengste verboden op activiteiten waaraan jongeren jonger dan 16 jaar deelnemen.

Meer informatie

Nu u alle informatie gelezen hebt, weet u al heel veel over KLJ Achterbroek. Indien u toch nog vragen hebt, kan u steeds terecht bij iemand van de leiding (zie leidingspagina) en in het bijzonder bij onze hoofdleiding:

Jasper Sanders
Roosendaalsebaan 32
2920 Kalmthout
0495/79.06.41
jasper.sanders@kljachterbroek.be

Nele Van Hooydonk
Mariënvillestraat 14
2920 Kalmthout

nele.vanhooydonk@kljachterbroek.be

Rani Jacobs
Achterbroeksteenweg 199
2920 Kalmthout
0470/51.92.89
rani.jacobs@kljachterbroek.be

Vele groeten en hopelijk tot snel

Leiding KLJ Achterbroek